OPŠTI

USLOVI SARADNJE

 Opšti uslovi saradnje za učenike:

  1. Svaki čas treba da se otkaže najkasnije 48 sati pre početka. Ukoliko se to ne uradi čas se neće nadoknaditi.
  2. Ne postoji pravo na povraćaj novca.
  3. Plaćanje se vrši mesečno i taj iznos mora da bude uplaćen pre početka sledećeg časa.
  4. Tek kada je uplata izvršena čas može da se održi.

 

1 Opšti uslovi:

Za nastavu pevanja ili klavira onlajn ili uživo važe isključivo navedeni sledeći uslovi. Usmeni dogovori, izmene i dopune ugovora o predavanju odnosno privatnim časovima muzičke nastave moraju biti u pisanoj formi (e-mailom). Ta klauzula pisane forme može se takođe izmeniti ili prekinuti samo pismeno.

2 Praznici

Za državne praznike i za vreme školskog raspusta državnih škola u Srbiji nastava izostaje, bez da to ima uticaja na dogovoreni honorar.

3 Izostajanje/Bolest

Dogovori termina se vrše sa nastavnicom lično. Otkazivanje nastave od strane učenika mora se uraditi 48 sati pre časa. Propušteni časovi od strane učenika se ne nadoknađuju. Ukoliko dođe do otkazivanja časa/ova od strane učitelja, učitelj mora da nadoknadi taj čas dajući dovoljno opcija termina za nadoknadu.

4 Povećanje honorara

Povećanje honorara od strane učitelja je moguće u skladu sa povećanjima cena na tržistu i to mora biti najmanje 6 nedelja pre povećanja najavljeno u pismenoj formi.

5 Prekid ugovora

Prekid ugovora, odnosno saradnje se može izvršiti 6 nedelja pred kraj svakog kvartala u godini. To treba učiniti u pisanoj formi (e-mailom). Za vreme probnog perioda je moguć prekid ugovora u roku od nedelju dana. U slučaju povećanja honorara nastave moguć je prekid ugovora od dana kada se honorar povećava.