LIVE

ČASOVI UŽIVO

Naravno da i dalje dajem i časove uživo…

ČASOVI PEVANJA I KLAVIRA

Naravno da i dalje predajem i uživo!

Zbog trenutne situacije u svetu i kod nas, počela sam kao i mnogi drugi da predajem onlajn, što jako dobro funkcioniše, ali naravno da i dalje dajem časove uživo.

Nekome nekad više odgovara kada stojimo jedno naspram drugog i kada ima čoveka ispred sebe. To mi je jasno.

Časovi uživo održavaće se u prostorijama za muzičke probe ili u muzičkom studiju.